اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هر گونه مشکل یا داشتن سؤال شما می توانید از طریق ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید Email: Mehdi.mjl66@gmail.com همچنین با شماره های 09228036123 و 09308656455 از طریق تلگرام یا تماس با ما در ارتباط باشید.

دانلود مطالعات طرح جامع کرمانشاه بطور کامل با فرمت pdf

دانلود مطالعات طرح جامع کرمانشاه بطور کامل با فرم ت pdf   شهر کرمانشاه از شمال به کوه فرخشاد، از شمال غربی به کوه طاق بستان و از جنوب به سفید کوه منتهی می‌شود که در قسمت مرکزی استان کرمانشاه با موقیعت ۴۷ درجه و ۴ دقیقهٔ شرقی و ۱۹ درجه و ۳۴ دقیقهٔ شمالی قرار دارد و دارای ۲۴۵۰۰ کیلومتر مربع گستردگی و ارتفاع ۱۲۰۰ متر از سطح دریا است. کرمانشاه یکی از شاهراه‌های ارتباطی ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت خورس

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت خورس دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش خورس در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  خورس (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .         پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی خورس   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافی، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری کلیه استان‌ها، نواحی،شهرها و ... ایران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت خیارج

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت خیارج دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش خیارج در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  خیارج (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی خیارج   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافی، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری کلیه استان‌ها، نواحی،شهرها و ... ایران( در مقیاس& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت کدکن

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت کدکن دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش کدکن در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  کدکن (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی کدکن   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافی، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری کلیه استان‌ها، نواحی،شهرها و ... ایران( در مقیاس&zwn ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت جم

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت جم دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش جم در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  جم (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی جم   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافی، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری کلیه استان‌ها، نواحی،شهرها و ... ایران( در مقیاس‌های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت گرماب

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت گرماب دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش گرماب در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  گرماب (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی گرماب   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافی، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری کلیه استان‌ها، نواحی،شهرها و ... ایران( در مقیاس& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت دره دانی

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت دره دانی دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش دره دانی در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  دره دانی (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی دره دانی   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافی، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری کلیه استان‌ها، نواحی،شهرها و ... ایران( ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت داربن

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت داربن دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش داربن در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  داربن (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی داربن   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافی، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری کلیه استان‌ها، نواحی،شهرها و ... ایران( در مقیاس& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود گزارش اکتشاف و پی جویی طلا در محور سقز-پیرانشهر

دانلود گزارش اکتشاف و پی جویی طلا در محور سقز-پیرانشهر دانلود گزارش اکتشاف و پی جویی طلا در محور سقز-پیرانشهر گزارش اکتشاف و پی جویی طلا در محور سقز-پیرانشهر در قالب فرمت pdf و شامل 157 صفحه می باشد. این گزارش توسط سازمان مین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در اردیبهشت 1395 تهیه شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود گزارش عملیات اکتشاف طلا در منطقه قره چر

دانلود گزارش عملیات اکتشاف طلا در منطقه قره چر   گزارش عملیات اکتشاف طلا در منطقه قره چر در قالب فرمت pdf می باشد و شامل 62 صفحه می باشد     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در محدوده برگه 100 هزار سبزواران

 دانلود گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در محدوده برگه 100 هزار سبزواران این گزارش در قالب فرمت pdf می باشد و شامل 112 صفحه می باشد   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود گزارش اکتشاف عمومی طلا در منطقه میرگه نقشینه

دانلود گزارش اکتشاف عمومی طلا در منطقه میرگه نقشینه دانلود گزارش اکتشاف عمومی طلا در منطقه میرگه نقشینه   این گزارش در قالب فرمت pdf می باشد.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیل های معدنی شهرستان جوین

دانلود گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیل های معدنی شهرستان جوین دانلود گزارش مقدمه ای بر زمین شناسی و پتانسیل های معدنی شهرستان جوین   این گزارش در قالب فرمت pdf می باشد.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

دانلود گزارش کنترل و معرفی نواحی امیدبخش معدنی در ورقه صدهزار زمین شناسی دهاقان

دانلود گزارش کنترل و معرفی نواحی امیدبخش معدنی در ورقه صدهزار زمین شناسی دهاقان دانلود گزارش کنترل و معرفی نواحی امیدبخش معدنی در ورقه صدهزار زمین شناسی دهاقان   این گزارش در قالب فرمت pdf می باشد.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود گزارش کنترل و معرفی نواحی امیدبخش معدنی در ورقه صدهزار بروجن

دانلود گزارش کنترل و معرفی نواحی امیدبخش معدنی در ورقه صدهزار بروجن دانلود گزارش کنترل و معرفی نواحی امیدبخش معدنی در ورقه صدهزار بروجن     این گزارش در قالب فرمت pdf می باشد.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود گزارش پهنه اکتشافی بزمان

دانلود گزارش پهنه اکتشافی بزمان دانلود گزارش پهنه اکتشافی بزمان   این گزارش در قالب فرمت pdf می باشد.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

دانلود گزارش مطالعات فاز شناسایی و پی جویی پهنه اکتشافی سقز- بانه

دانلود گزارش مطالعات فاز شناسایی و پی جویی پهنه اکتشافی سقز- بانه دانلود گزارش مطالعات فاز شناسایی و پی جویی پهنه اکتشافی سقز- بانه   این گزارش در قالب فرمت pdf می باشد.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,900 تومان

دانلود گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در محدوده برگه 100 هزار باینجوب

دانلود گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در محدوده برگه 100 هزار باینجوب دانلود گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در محدوده برگه 100 هزار باینجوب این گزارش در قالب فرمت pdf می باشد.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,900 تومان

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت هشتگرد

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت هشتگرد دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش هشتگرد در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  هشتگرد (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی هشتگرد   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافی، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری کلیه استان‌ها، نواحی،شهرها و ... ایران( در مقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,100 تومان

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت فیروزآباد

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت فیروزآباد دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش فیروزآباد در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  فیروزآباد (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی فیروزآباد   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافی، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری کلیه استان‌ها، نواحی،شهرها و ... ایرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,100 تومان

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت فشم

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت فشم دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش فشم در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  فشم (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی فشم   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافی، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری کلیه استان‌ها، نواحی،شهرها و ... ایران( در مقیاس‌ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,100 تومان

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت فریمان

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت فریمان دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش فریمان در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  فریمان (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی فریمان   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافی، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری کلیه استان‌ها، نواحی،شهرها و ... ایران( در مقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,100 تومان

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت اشتهارد

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت اشتهارد دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش اشتهارد در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  اشتهارد (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی اشتهارد   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافی، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری کلیه استان‌ها، نواحی،شهرها و ... ایران( در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,100 تومان

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت دیوان دره

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت دیوان دره دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش دیوان دره در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  دیوان دره (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی دیوان دره   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافی، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری کلیه استان‌ها، نواحی،شهرها و ... ایرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,100 تومان

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه شهر کرد به همراه گزارش کامل پشت نقشه در مقیاس 1:100000

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ورقه شهر کرد به همراه گزارش کامل پشت نقشه در مقیاس 1:100000 دانلود نقشه زمین‌شناسی 1:100000 شهر کرد به همراه گزارش کامل آن در اینجا نقشه   توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی1:100000 شهر کرد به همراه شیت گزارش کامل آن   با کیفیت بسیار بالا برای دانلود قرار داده شده است .   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافی، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری کلیه استا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,100 تومان

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت تهران

دانلود لایه دم (مدل رقومی ارتفاعی DEM) چهار گوش شیت تهران دانلود لایه دم ( DEM ) چهارگوش تهران در اینجا لایه دم ( DEM ) چهارگوش شیت  تهران (دم 28 متری) برای دانلود قرار داده شده است .     پیش نمایش مدل رقومی ارتفاعی فرومد   تقریباً نقشه دم (مدل رقومی ارتفاعی)،  نقشه توپوگرافی، نقشه زمین‌شناسی،  نقشه مغناطیس هوایی،  نقشه ژئو فیزیک هوایی، نقشه های گردشگری کلیه استان‌ها، نواحی،شهرها و ... ایران( در مقیاس&zw ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,600 تومان

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) کاربری ارضی استان قم

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) کاربری ارضی استان قم دانلود شیپ فایل (لایه GIS ) کاربری ارضی استان قم این شیپ فایل، انواع کاربری ارضی استان قم را نشان می دهد. این لایه از سازمان جنگل ها و مراتع کل کشور استخراج شده است و در مقیاس تقریبا 1:500000   است. برای استفاده از این لایه ها، پس از دانلود ابتدا آنرا از حالت فشرده خارج کرده و سپس   می توانید در   نرم افزار  ARC GIS  از آن استفاده نمایید .   پیش نمایش نقشه کاربری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,600 تومان

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) کاربری ارضی استان قزوین

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) کاربری ارضی استان قزوین دانلود شیپ فایل (لایه GIS ) کاربری ارضی استان قزوین این شیپ فایل، انواع کاربری ارضی استان قزوین را نشان می دهد. این لایه از سازمان جنگل ها و مراتع کل کشور استخراج شده است و در مقیاس تقریبا 1:500000   است. برای استفاده از این لایه ها، پس از دانلود ابتدا آنرا از حالت فشرده خارج کرده و سپس   می توانید در   نرم افزار  ARC GIS  از آن استفاده نمایید .   پیش نمایش نقشه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,600 تومان

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) کاربری ارضی استان مازندران

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) کاربری ارضی استان مازندران دانلود شیپ فایل (لایه GIS ) کاربری ارضی استان مازندران این شیپ فایل، انواع کاربری ارضی استان مازندران را نشان می دهد. این لایه از سازمان جنگل ها و مراتع کل کشور استخراج شده است و در مقیاس تقریبا 1:500000   است. برای استفاده از این لایه ها، پس از دانلود ابتدا آنرا از حالت فشرده خارج کرده و سپس   می توانید در   نرم افزار  ARC GIS  از آن استفاده نمایید .   پیش نمایش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,600 تومان

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) کاربری ارضی استان مرکزی

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) کاربری ارضی استان مرکزی دانلود شیپ فایل (لایه GIS ) کاربری ارضی استان مرکزی این شیپ فایل، انواع کاربری ارضی استان مرکزی را نشان می دهد. این لایه از سازمان جنگل ها و مراتع کل کشور استخراج شده است و در مقیاس تقریبا 1:500000   است. برای استفاده از این لایه ها، پس از دانلود ابتدا آنرا از حالت فشرده خارج کرده و سپس   می توانید در   نرم افزار  ARC GIS  از آن استفاده نمایید .   پیش نمایش نقشه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,600 تومان

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) کاربری ارضی استان لرستان

دانلود شیپ فایل (لایه GIS) کاربری ارضی استان لرستان دانلود شیپ فایل (لایه GIS ) کاربری ارضی استان لرستان این شیپ فایل، انواع کاربری ارضی استان لرستان را نشان می دهد. این لایه از سازمان جنگل ها و مراتع کل کشور استخراج شده است و در مقیاس تقریبا 1:500000   است. برای استفاده از این لایه ها، پس از دانلود ابتدا آنرا از حالت فشرده خارج کرده و سپس   می توانید در   نرم افزار  ARC GIS  از آن استفاده نمایید .   پیش نمایش نقش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,600 تومان

دانلود نقشه کد منطقه 2 تهران محدوده صادقیه (dwg)

دانلود نقشه کد منطقه 2 تهران محدوده صادقیه (dwg) نقشه اتوکد محدوده صادقیه تهران با فرمت (DWG) در این محصول ارائه شده است   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,600 تومان

دانلود نقشه کد شهر شهریار (dwg)

دانلود نقشه کد شهر شهریار (dwg) نقشه اتوکدی شهر شهریار  با فرمت DWG در این محصول ارائه شده است شهریار یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر یکی از شهرهای غرب استان تهران و مرکز شهرستان شهریار و غرب استان تهران است . واژه (شهریار) ازلحاظ اصطلاح شناسی (واژه شناسی) برخلاف تصور همگان به معنای یاری دهنده شهرنمی باشد بلکه این لغت از تحول واژه شهردارکه خودنیز برگرفته از واژ ه& ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,600 تومان

دانلود نقشه کد قیطریه تهران (dwg)

دانلود نقشه کد قیطریه تهران (dwg) نقشه اتوکد محله قیطریه تهران با فرمت DWG در این محصول قابل دریافت می باشد. قیطریه در جنوب شرقی تجریش، یکی از محله‌های شمیرانات در شمال تهران واقع شده است، از شمال به دزاشیب، از جنوب به دروس و قلهک، از غرب به خیابان شریعتی و از شرق به چیذر و اختیاریه محدود می‌شود .   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,600 تومان

دانلود نقشه کد محدوده شمال شمیران نو (dwg)

دانلود نقشه کد محدوده شمال شمیران نو (dwg) نقشه اتوکدی محدوده شمال شمیران نو با فرمت DWG در این محصول ارائه و قابل دریافت می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,600 تومان
تعداد صفحه(31):